Scholen 

Sinds 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Hierin worden scholen verplicht om al hun leerlingen passend onderwijs te bieden. Dus ook de (hoog)begaafde kinderen op school. Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past en dat hun individuele capaciteiten laat opbloeien. Veel scholen worstelen met het inpassen van de zorg voor deze groep kinderen binnen hun onderwijs. Essentieel hierbij is het aanpassen van het klassenmanagement zodat er tijd vrijkomt om ook de (hoog)begaafde kinderen te bieden wat ze nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Scholen kiezen er vaak voor om dit binnen de klas te realiseren, maar steeds vaker wordt er naast de aanpassingen in de klas ook een plusklas gestart gericht op deze groep kinderen die een heel andere manier van leren hebben dan de meeste klasgenoten. 

Ik begeleid scholen in het opzetten van beleid op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en de implementatie ervan. Hierbij richt ik me in de eerste plaats op het welzijn van de leerlingen en daarnaast ook op hun productiviteit, het behalen van de kerndoelen, keuze van verrijkingswerk en het aanleren van vaardigheden.


Begeleiding aan scholen:

  • Voorlichting over hoogbegaafdheid / MRT aan leerkrachten en teams.
  • Advies en begeleiding bij het uitwerken en implementeren van beleid.
  • Advisering verrijkingsmaterialen.
  • Verzorgen van ouderavonden.