Begeleiding


 ________________________________________________________________________________________


Bij hoogbegaafde kinderen verloopt de ontwikkeling anders dan bij de meeste kinderen. Veel hoogbegaafde kinderen ervaren hierdoor problemen op allerlei gebieden. Zowel thuis als op school voelen ze zich niet begrepen en hebben het gevoel dat ze anders zijn. Hierdoor lopen veel kinderen vast in het regulier onderwijs. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of krijgen gedragsproblemen. 

De opzet van de begeleiding is erop gericht dat er op de eerste plaats gekeken wordt hoe het kind in zijn /haar vel zit. Er wordt gekeken wat de hulpvraag is van het kind, de ouders en/of de school. Van daaruit wordt er samen met de betrokkenen een plan opgesteld waarin beschreven staat hoe de begeleiding vormgegeven wordt. Met dit plan ga ik aan de slag met alle betrokkenen. Er worden tips gegeven voor zowel thuis als op school. Ook de leerstijl van het kind is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 


De begeleiding kan bestaan uit:

  • Individuele begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
  • Versterken van de executieve functies.
  • Handelingsplan op maat naar aanleiding van een hulpvraag.
  • Advies en tips aan kind, ouders en school.
  • Aanpassen van het onderwijsaanbod op school.
  • Hulp bij beeldenken.
  • Begeleiding bij het leren leren.


Wanneer je als ouder of leerkracht een vermoeden hebt van hoogbegaafdheid, neem je dat serieus.

Hoe sneller de hoogbegaafde manier van denken en voelen bij een kind wordt vastgesteld en erkend, des te beter kan het kind begeleid worden. Het hoogbegaafd potentieel kan dan omgezet worden in hoogbegaafd gedrag. Dit is absoluut noodzakelijk voor een hoogbegaafd kind om te functioneren en gelukkig te zijn. Liefst zo jong mogelijk wordt de hoogbegaafdheid herkend en erkend, zodat de nodige aanpassingen van het aanbod op school en de specifieke leerstijl kunnen worden doorgevoerd. Op latere leeftijd ingrijpen kan uiteraard altijd, maar het is jammer om eerst vast te lopen. Voorkomen is beter dan genezen!